Passa al contingut principal

Assemblea General 2012


Assemblea general de l'AMPA
Dimecres,12 de desembre, a les 19.00 hores
Institut Fort Pius. 
1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Memòria d’activitats del curs 2011 – 2012. 
3. Presentació i aprovació dels comptes del curs 2011 - 2012. 
4. Presentació i aprovació si s’escau, del pressupost pel curs 2012 – 2013. 
5. Activitats previstes per a les famílies pel curs 2012 – 2013. 
6. Presentació de les Comissions de l’AMPA. 
7. Precs i preguntes.

És important la vostra assistència. No falteu!