Passa al contingut principal

Comissió Econòmica


Gestionar els ingressos i despeses de l’AMPA, revisar l’estat de comptes i participar en l’elaboració dels
pressupostos de cada curs.