Passa al contingut principal

Orientació als estudis post-obligatoris


Després de l'ESO els nostres fills i filles es troben amb un gran ventall d'opcions per continuar estudiant: a Catalunya s'ofereixen 3 modalitats de Batxillerat, unes 240 titulacions de formació professional, a més d'ensenyaments artístics i esportius.

Des de l'institut, els alumnes ja reben assessorament i ajuda per fer la selecció dels estudis més adients per cadascú, però som les famílies les que més pes tenim a l'hora de prendre aquesta decisió.

Una recomanació que ens va donar l'equip d'orientació de l'institut Fort Pius a les famílies durant la xerrada d'ahir, va ser consultar des de casa amb els nostres fills i filles la web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb eines i recursos per facilitar la tria dels estudis post-obligatoris.

Aquest és el link de la secció "Orientació" on es poden trobar aquestes informacions:

 http://tinyurl.com/qyubfva